آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن

کلاس گروهی مقدماتی ریاضی

کلاس های گروهی مقدماتی مناسب برای دانش آموزانی است که در سطح کتاب درسی ریاضی مشکل پایه ای دارند و ریاضیات را به صورت مفهومی فرا نگرفته اند

                  (اغلب دانش آموزان مدرسه در درس ریاضی نمره  خوبی نمی گیرند مناسب این کلاس هستند)

دبیران این کلاس ها افرادی پرحوصله  وباتجربه هستند و کاملا مشرف برپایه تحصیلی تدریس خود می باشند کلاس های گروهی مقدماتی به دلیل داشتن شیوه های خاص تدریس دانش آموز را به درس ریاضی و کار گروهی علاقه مند می کند و باعث ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان برای حل تمرین درپای تخته می شود و همچنین دانش آموزان را برای فراگیری مفهومی و ماندگار آماده می کند. دبیران این کلاس ها موظف اند پس از اتمام هر جلسه از روند کلاس و وضعیت دانش آموز گزارش کامل کتبی را در دفترچه مخصوص ارای دهند تا اولیاء محترم بتوانند از روند کلاس های گروهی مطلع گردند و در صورت تمایل اولیاء هم می توانند با همین دفترچه مخصوص با دبیران کلاس گروهی در ارتباط باشند و انتقاد و پیشنهادات خود را ارای دهند
 

VISION